24" White Balloon

24" White Balloon

$ 25.00
24" opaque white latex balloon.