24" White Balloon

24" White Balloon

$ 20.00
24" opaque white latex balloon.